Pasientinformasjon

Produktbeskrivelse

Matrix Patch equine fra Auto Tissue Berlin GmbH er en vevpatch uten celler som er hentet fra hestens hjertepose (såkalt ekvin perikard).

Biologiske implantater produsert fra dyr kan ikke brukes hos mennesker uten forsvarlig forbehandling som følge av avvisningsreaksjoner. Glutaraldehyd er blitt brukt til å behandle biologisk dyremateriale i over 50 år. Denne kjemikalien har imidlertid en del alvorlige ulemper. For det første er den svært toksisk, og kan derfor ikke brukes i dagens operasjonsrom i Europa. For det andre har biologisk vev som er behandlet med glutaraldehyd, en tendens til å krympe og forkalkes over tid. Denne andre ulempen er spesielt problematisk når glutaraldehyd-behandlet materiale brukes hos barn, da alle metabolske prosesser finner sted i høy hastighet i barndommen. Krymping og forkalkning kan derfor føre til funksjonstap i det biologiske implantatet hos det voksende barnet i løpet av få år, tidvis allerede i løpet av få måneder.

Et alternativ til behandling av vev med glutaraldehyd er cellefjerning, såkalt decellularisering. I denne kompliserte prosessen fjernes alle celler fra dyrevevet. I prinsippet gjenstår bare støttevev bestående av kollagen og elastin. Kollagen er nødvendig for vevets stabilitet, og elastin for dets elastisitet. Når det er fritt for celler, kan vev fra dyr implanteres hos mennesker uten at det forårsaker avvisningsreaksjoner. Krymping og forkalkning, slik disse forandringene forekommer i biologisk materiale behandlet med glutaraldehyd, er så langt ikke observert. Den ekvine perikardiale patchen som lages av Auto Tissue Berlin, har vært kommersielt tilgjengelig siden 2011, og har hittil blitt brukt mer enn 15 000 ganger verden over.

Bruksområde for Matrix Patch equine

Matrix Patch equine fra Auto Tissue Berlin er et anvendelig produkt for bruk i hjertekirurgi. Det kan brukes til å reparere forsnevrede kar, lukke hull i hjertet og rekonstruere hjerteventiler.

Oppfølgende undersøkelser

Matrix Patch equine fra Auto Tissue Berlin krever ingen spesielle oppfølgende undersøkelser. Nødvendigheten av oppfølgende undersøkelser skyldes hovedsakelig den eksisterende hjertedefekten, selv om den er blitt korrigert kirurgisk.

Hvis du har spørsmål om behovet for oppfølgende undersøkelser for hjertedefekten, bør du ta kontakt med sykehuslegen.

Ta kontakt med info(at)autotissue.de BBBBBBB kontaktskjemaet vårt hvis du har flere spørsmål.