Patientoplysninger

Produktbeskrivelse

Matrix Patch equine fra Auto Tissue Berlin GmbH er et cellefrit vævsplaster, der fås fra hestens pericardium (såkaldt equint pericardium).

Biologiske implantater, der stammer fra dyr, kan ikke anvendes til mennesker uden passende forbehandling på grund af afvisningsreaktioner. Glutaraldehyd er blevet anvendt til behandling af biologiske animalske materialer i mere end 50 år. Dette kemikalie har imidlertid nogle alvorlige ulemper. For det første er det yderst giftigt og kan derfor ikke anvendes på operationsstuen i Europa i dag. For det andet har alt biologisk væv, der er behandlet med glutaraldehyd, en tendens til at skrumpe ind og forkalke med tiden. Denne anden ulempe er især et problem ved anvendelse af glutaraldehyd-behandlet materiale hos børn, eftersom alle metaboliske processer her finder sted ved høj hastighed. Indskrumpning og forkalkning kan derfor resultere i funktionstab for det biologiske implantat hos det voksende barn inden for få år, nogle gange bare inden for få måneder.

Et alternativ til vævsbehandling med glutaraldehyd er det, der kaldes decellularisering. I en kompleks proces bliver alle celler fjernet fra det animalske væv. I bund og grund er der kun collagens og elastins støttevæv tilbage. Collagen er ansvarlig for vævets stabilitet og elastin for vævets elasticitet. Uden celler kan væv, der stammer fra dyret, implanteres i mennesker uden at forårsage afvisningsreaktioner. Indskrumpning og forkalkning, som de forekommer i biologisk materiale, der er behandlet med glutaraldehyd, er indtil videre ikke blevet set. Det equine perikardielle plaster, der er tilgængeligt fra Auto Tissue Berlin, har været kommercielt tilgængelige siden 2011 og er indtil videre blevet anvendt mere end 15.000 gange verden over.

Matrix Patch equines anvendelsesområde

Matrix Patch equine fra Auto Tissue Berlin er et alsidigt produkt til brug i hjertekirurgi. Den kan bruges til at reparere forsnævrede kar, lukke huller i hjertet og rekonstruere hjerteklapper.

Opfølgningsundersøgelser

Matrix Patch equine fra Auto Tissue Berlin kræver ikke nogen særlige opfølgningsundersøgelser. Obligatoriske opfølgningsundersøgelser skyldes primært den eksisterende hjertefejl, selv hvis den er blevet udbedret kirurgisk.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende nødvendige opfølgningsundersøgelser for din hjertefejl, bedes du kontakte din overlæge.

Kontakt info(at)autotissue.de, eller brug vores kontaktformular for yderligere spørgsmål.