Информация за пациента

Описание на изделието

Конският перикарден пач Matrix Patch от Auto Tissue Berlin GmbH е пач от децелуларизирана тъкан, която е получена от конски перикард (т. нар. equine pericardium).

Биологичните импланти с животински произход не могат да се използват при хора без подходяща предварителна обработка поради реакциите на отхвърляне. Глутаралдехид се използва за обработка на биологични животински материали вече над 50 години. Този химикал обаче има някои сериозни недостатъци. На първо място, той е силно токсичен, поради което днес не може да се използва в операционните в Европа. На второ място, всички биологични тъкани, обработени с глутаралдехид, с течение на времето проявяват склонност към свиване и калциране. Вторият недостатък е проблем по-специално при използване на обработен с глутаралдехид материал в детска възраст, тъй като в нея всички метаболитни процеси протичат с висока скорост. Ето защо свиването и калцификацията могат да доведат до загуба на функцията на биологичния имплант у растящото дете за няколко години, а понякога дори и за няколко месеца.

Алтернатива на обработката на тъкани с глутаралдехид е така наречената децелуларизация. Чрез сложен процес от животинската тъкан се отстраняват всички клетки. По същество остава само поддържащата тъкан от колаген и еластин. Колагенът осигурява стабилността, а еластинът – еластичността на тъканта. Без клетките тъканите от животински произход могат да бъдат имплантирани на хора, без да предизвикват реакции на отхвърляне. Досега не са наблюдавани свиване и калцификация, каквито се наблюдават при биологичен материал, обработен с глутаралдехид. Конският перикарден пач, предлаган от Autotissue Berlin GmbH, може да се намери в търговската мрежа от 2011 г. и досега е бил използван над 15 000 пъти в целия свят.

Област на приложение на конския Matrix Patch

Конският перикарден пач Matrix Patch от Autotissue Berlin GmbH е универсално изделие за употреба в сърдечната хирургия. Той може да се използва за възстановяване на съдове със стеснение/стеноза/, затваряне на отвори в сърцето и реконструкция на сърдечните клапи.

Nachuntersuchungen

Конският перикарден пач Matrix Patch от Auto Tissue Berlin GmbH не изисква никакви специални контролни прегледи. Необходимостта от контролни прегледи се дължи основно на съществуващия сърдечен дефект, дори последният да е бил коригиран хирургично.

Ако имате въпроси относно необходимите контролни прегледи, обърнете се към Вашия лекуващ лекар.

Ако имате допълнителни въпроси, задайте ги на адрес info(at)autotissue.de или използвайте формуляра за контакти.